ไวรัสตับอักเสบชนิดบี

เรามาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เรียกว่าโรคติดต่อกันบ้างดีกว่า นั้นคือโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีที่สามารถกลายเป็นโรคมะเร็งตับหรือโรคแซกซ้อนอื่นๆได้ด้วย โรคนี้สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

เป็นโรคที่น่ากลัวและใกล้ตัวขึ้นทุกทีเพราะเราไม่สามารถรู้ได้จากอาการภายนอกเลยว่าใครเป็นโรคนี้บ้างฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจกับโรคไวรัสตับอักเสบบีกันมากขึ้นเพื่อทราบถึงสาเหตุการติดเชื่อ วิธีการรักษาและการป้องกันที่ถูกวิธี ก่อนอื่นเราควรทราบถึงสาเหตุและปัจจัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 

  1. ตัวเชื้อไวรัสอักเสบชนิดบีนั้น เป็นเชื้อที่มีความทนสูง และทำลายหรือฆ่าให้ตายได้ยากมาก ในส่วนของการทำลายตัวไวรัสชนิดบีต้องทำการใช้วิธีต้มนานมากอย่างน้อย 30 นาทีเลยทีเดียว หรือต้องทำการอบในตฅู้อบแห้งที่สูงถึงอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียล นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเลยนะทุกคนนี้เป็นเพียงสาเหตุแรกเท่านั้น
  2. การติดต่อในสาเหตุนี้คือการติดต่อทางเพสสัมพันธ์ยังเป็นวิธีการติดต่อที่สำคัญมากในปัจจุบัน ทั้งที้เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กันกับผู้ที่ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกันซึ่งไวรัสดับอักเสบชนิดบี สามารถติดต่อได้ง่ายกว่าเชื้อไวรัสเอดส์เสียอีกแต่ผู้คนกับเพิกเฉยต่อกันและกันจนนำพามาซึ่งการติดต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี

3.สำหรับใครก็ตามที่ได้ข้อมูลหรืออาจจะเกิดการใกล้ชิดจนเสี่ยงที่จะได้รับการติดต่ออย่างเช่นบุคคลผู่ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ ร่วมไปถึงการสัมพันธ์น้ำคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อด้วย เช่น น้ำเหลือง และเลือด การติดเชื้อจากการได้รับสารคัดหลั่ง

  1. และการติดต่อที่ยากจะควบคุมมากไม่แพ้กับการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็คือการสัก เจาะร่างกาย หรือการฝังเข็ม โดยที่อุปกรณ์เหล่านั้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อไม่ถูกต้องหรืออาจไม่ผ่านการฆ่าเชื้อเลยนี้จึงเป็นสาเหตุที่เราทุกคนควรรับรู้เพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่น

ทุกคนคงเข้าใจถึงสาเหตุของโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีอย่างชัดเจนแล้วเราแต่โรคนี้มีความน่ากลัวมากกว่าที่เราทราบกันไม่ว่าจะกรณีใดใดจะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อหรือบุคคลปกติก็ตาม ควรที่จะระวังและป้องกันตัวเองอย่างเคร่งคัด

  ก็จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่และติดต่อเพิ่มขึ้นได้ เพราะการติดต่อของเชื้อไวรัสชนิดบีนั้นมีสาเหตุการแพร่กระจายคือเราเหล่ามนุษย์ทั้งนั้นที่ละเลยทั้งความสะอาดของอุปกรณ์ต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์โดยไร้ความยั่งคิดถึงผลกระทบที่จะตามมา

 

 

สนับสนุนโดย    แทงหวยหุ้นไทย