GMM Channel ประกาศยุบฝ่ายข่าวมีผล 31 ธันวาคม ปี 63 นี้ 

          มีรายงานประกาศออกมา  จาก GMM Channel ว่า รายการข่าวที่ทางจีเอ็มเอ็มแชนแนลได้มีการสร้างผลงานอยู่ในตอนนี้กำลังจะปิดตัวลงโดยจะสามารถดูข่าวได้จนถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563 นี้เท่านั้น และจากผลกระทบที่ช่องข่าวจะถูกปิดตัวลงนี้เองจะทำให้มีพนักงานของทาง GMM Channel ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสายข่าวต้องถูกเลิกจ้างงานโดยรวมทั้งสิ้นแล้ว มีจำนวนถึง 190 คน  

              อย่างไรก็ตามการประกาศเลิกจ้างพนักงานของบริษัท GMM Channel นั้น ได้มีการออกมายืนยันจากผู้บริหารของทาง GMM Channel    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการพูดถึงเรื่องนี้ว่า สถานการณ์ของช่องนั้น ไม่ได้เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับการเงิน หรือการขาดทุนเพราะพิษโควิดแต่อย่างใด แต่ทางช่องอยากจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานภายใน ของทาง GMM ใหม่ทั้งหมดเท่านั้นเอง ซึ่ง GMM Channel  จะยังคงมีให้บริการอยู่ แต่จะถูกนำมาเป็นเพียงสถานีในการถ่ายทอดรายการเท่านั้น แต่จะไม่มีพนักงานสำหรับทำการผลิตรายการเอง 

            โดยทางผู้บริหารของทาง GMM มองว่าผู้ที่จะเข้ามาผลิตรายการข่าวให้กับช่อง GMM Channel   นั้นจะเป็นทีมงานที่กำลังทำข่าวให้กับช่องวัน อยู่ในตอนนี้นั่นเอง เพื่อเป็นการทำงานที่ไม่ต้องมีทีมงานหลายกลุ่มเป็นการทำงานซ้ำซ้อนและยังเป็นการลดภาระรายจ่ายให้กับบริษัทได้อีกด้วย ส่วนพนักงานของ GMM Channel   จำนวนทั้งสิ้น 190 คนที่จะถูกปลดให้พ้นสภาพพจากการเป็นพนักงานนั้นก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้ตามเงื่อนไขของบริษัทและจะทำตามขั้นตอนของกฏหมาย

          อย่างไรก็ตามเมื่อมีการไปสอบถามกับพนักงานกลุ่มที่จะมีการถูกเลิกจ้างงาน พวกเขายืนยันว่ายอมรับได้กับผลการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่ออกมาพูดเรื่องของการปรับโครงการ และยังช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขของการเลิกจ้างและยังมีการบอกกล่าวกันล่วงหน้า ซึ่งมีพนักงานบางคนทางบริษัท GMM จะยังคงจ้างต่อไปแต่จะส่งตัวไปทำงานกับทีมงานอื่น และอาจจะต้องทำงานกับบริษัทในเครือแทนการทำงานกับบริษัทแม่โดยตรง 

       ซึ่งก็มีพนักงานบางคนที่ยอมรับการโอนย้าย แต่ก็มีพนักงานบางคนที่ตัดสินใจ เปลี่ยนงานใหม่กันเลยก็มี  ทั้งนี้ถึ้งแม้ว่าตอนนี้งานใหม่จะค่อนข้างหายาก โดยเฉพาะสายอาชีพที่เป็นอาชีพเฉพาะ อย่างการทำข่าว เพราะตอนนี้ช่องทีวีหลายช่องกำลัง ประสบกับปัญหาต้องลดพนักงานเหมือนกันหมด เพราะไม่สามารถที่จะจ้างพนักงานให้ทำงานต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจของไทยกำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้

          ดังนั้นรายการทีวีส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายใน ลดพนักงานลงถึงจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

 

สนับสนุนโดย    หวยจับยี่กีรวย