เรียนเต็มรูปแบบ

  ประกาศห้ามจากทาง สพฐ. ไม่ให้โรงเรียนเป็นสอนแบบ On- site 100 เปอร์เซ็น 

            มีรายงานออกมาจาก Facebook ของทาง   สพฐ. ซึ่งออกมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ทาง สพฐ.ต้องการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบโดยมีการระบุว่าในขณะนี้นั้นทางด้าน สพฐ.ได้มีการออกสำรวจทางโรงเรียนทั่วประเทศไทยพบว่าเริ่มมีบางโรงเรียนที่มีการเปิดการเรียนการสอนแบบ  On- site    100%  

ซึ่งทางด้าน  สพฐ. เล็งเห็นว่าการเปิดสอนแบบ  On- site    100%ในขณะนี้นั้นยังไม่สมควรที่จะดำเนินการได้จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือแม้แต่โรงเรียนของเอกชนได้มีการปรับการเรียนการสอนใหม่เลยยังอยากให้ยึดในเรื่องหลักของการเปิดการสอนแบบระบบออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเนื่องจากว่าทางด้าน สพฐ. ยังคงประสานงานติดตามข่าวสารกับทาง ศบค.

และยังทราบว่าในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทยนั้นถึงแม้จะสามารถเริ่มควบคุมได้แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์และขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอยู่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สพฐ. นำมาจากกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการประกาศออกมาดังนั้น ทางด้าน สพฐ. มองว่าถ้าหากโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแบบOn- site    100% ขึ้นมาแล้ว

จะทำให้โรงเรียนนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ยากจึงเห็นสมควรว่าต้องมีการออกมายืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขและทาง ศบค. เสียก่อนว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วและสามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้จึงค่อยกลับไปเปิดการเรียนการสอนแบบปกตินั่นเองดังนั้นตอนนี้ทางด้าน สพฐ. จึงอยากให้ทุกโรงเรียนกลับมา

เปิดการเรียนการสอนตามที่ สบค. ได้มีการออกกฎให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะมีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าในสถานศึกษานั้นเองซึ่งถ้าหากว่าทางด้าน ศบค. มีการเห็นสมควรแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นดีขึ้นแล้วก็จะมีการประสานการอนุมัติไปทางโรงเรียนให้มีการเรียนการสอนแบบOn- site    100%นั่นเองเพราะณปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก

      สำหรับความต้องการของทาง  สพฐ. ได้มีการเผยแพร่ผ่านทาง facebook และมีการแสดงเอกสารไปตามโรงเรียนต่างๆโดยเอกสารดังกล่าวนั้นส่งออกเป็นเอกสารจากหน่วยงานราชการโดยตรงซึ่งมีการประทับการแบบเร่งด่วนอีกด้วย

ดังนั้นจึงทำให้เราทราบว่าในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นยังคงต้องมีการเฝ้าระวังและโรงเรียนที่เด็กๆศึกษาหาความรู้นั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสและยังคงต้องมีการแบ่งการเรียนการสอนกันอยู่เหมือนเดิมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจะคลี่คลาย

 

สนับสนุนโดย    แทงหวยจับยี่กี